TÜKÖR INDIAI ÉS HINDU ELEMEKKEL PDF طباعة إرسال إلى صديق
There are no translations available.

Két különböző művészeti kor elemei fonódnak egybe ezen a tükörkereten: a hindu, valamint az indiai művészet. Bár stílusukban jelentősen különböznek egymástól, mégsem kelt keveredésük disszonanciát.

hindu and indian mirrorframe

 

A hindu vallás az 5. századtól alakult ki, és ez az átalakulás hatással volt az egész művészetre. Kialakult a tipikus hindu templom szerkezete, a templomfalakat sűrűn borító domborművek művészete és a kifinomult hindu szobrászat. Az ekkoriban kialakuló hindu művészet megalapozta az egész utána következő indiai művészetet.

Az indiai művészetben nagy fontossággal bír az ipaművészet, mely évszázadokon át megőrizte sajátos ősi hagyományait. Ámbár rokonságban áll egyfelől a perzsa és részben az arab-mór művészettel, másfelől pedig a kelet-ázsiaival (kínai, japán) is, azért azoktól több kiváló sajátság különbözteti meg. A perzsa és az arab művészettel közös sajátsága a rendkívül gazdag és páratlanul finoman tagolt növényi díszítmény, amely mellett az alakos díszítmény csekélyebb szerepet játszik. Az indiai díszítmény a növényi elemeknek, a leveleknek, virágoknak, stb. formáit egyszerűsíti, stilizálja, éppen úgy, mint a perzsa és az arab, de a rajz gyöngédsége, gondos és részletes kimunkáltsága tekintetében ezeket fölülmúlja.

tükörkeret indiai és hindu elemekkel tükörkeret indiai és hindu elemekkel tükörkeret indiai és hindu elemekkel
tükörkeret indiai és hindu elemekkel tükörkeret indiai és hindu elemekkel tükörkeret indiai és hindu elemekkel
 
Contact: Tel.: (+36) 20 383 2371
mail: zybi@zybi-art.hu
Copyright this business. All rights reserved.
www.zybi-art.hu
Google PageRank